Nedstrøms

Oversikt

Oversikt

Nedstrømsprocesser

Grundfos' sanitære pumper sikrer en yderst hygiejnisk drift og er det indlysende valg til håndtering af raffinerede produkter i nedstrømsprocesser. Pumperne pumper forsigtigt og præcist mediet gennem adskillelses-, genindvindings- og rensningsprocesserne, så der opnås et slutprodukt af højeste kvalitet.

Afhængigt af procesgennemstrømningen og trykket fjerner ettrins- eller flertrinscentrifugalpumper den udskilte væske og transporterer det raffinerede produkt til næste procestrin. Yderst viskose og forskydningsfølsomme medier håndteres effektivt af robuste Lobepumper, så produktet er garanteret forsigtig behandling.

Grundfos tilbyder løsninger med sanitære pumper til filter-, membran- og destillationsanvendelser, som er specielt velegnede til rensnings- og steriliseringsprocesser inden for fremstilling af vand til indsprøjtning (WFI).

Uanset produktet behandler Grundfos' pumper det forsigtigt, så både renheden og produktegenskaberne bevares samtidig med, at der sikres stor anlægspålidelighed og optimeret energiforbrug.

Relaterte produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00