Vanddistribution

Oversikt

Oversikt

Det er en meget vigtigt at sikre, at der er den rette balance mellem selvstændige systemer og trykzoner i et vanddistributionssystem. Grundfos' pumper er konstrueret specielt til vedvarende brug og varierende gennemstrømning og kan bruges til tør- eller vådopstilling. Den præcisionsstyring i trykzonerne som Grundfos Hydro MPC-programmet af flertrins-trykforøgningssystemer med lodrette CR-flertrinspumper (centrifugalpumpe) giver, sikrer systempålidelighed og minimal belastning af systemet.

Grundfos-serien af niveaustyringer giver yderst pålidelig overvågning og styring af op til seks pumper og kan fungere sammen med motorbeskyttelse og frekvensomformere. Et omfattende program af følertilbehør – f.eks. niveaufølere, flowfølere og temperaturfølere – sikrer at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Klorforbindelser er traditionelt den mest udbredte metode til kemisk desinficering. Grundfos kan rådgive om og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser, og vi kan også hjælpe med desinficering med ozon. UV-stråling i den korrekte dosering har også vist sig at være en effektiv metode til at fjerne bakterier og virusser uden dannelse af giftige biprodukter.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Den velovervejede teknologianvendelse sikrer den bedst mulige løsning til dit pumpebehov. Grundfos' flertrinsdykpumper omfatter pumpestyringer (Control MPC), eksterne frekvensomformere (CUE) til hastighedsregulerede drev, motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motorforholdene og tilpasning til ændrede forhold samt en fleksibel stigslange, der holder systemets friktion på et minimum.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterte produkter
Downloads
Downloads

Downloads

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pålidelig og omkostningseffektiv vanddistribution.


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet.


Cases
Nyheder
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00