Trykforøgning

Oversikt

Oversikt

Behovet for trykforøgning kan variere: fra små systemer til afsides liggende landsbyer til separate trykzoner i byområder, der garanterer hurtig reaktion på forureningsscenarier. Den præcisionsstyring i trykzonerne som Grundfos Hydro MPC-programmet af flertrins-trykforøgningssystemer med lodrette CR-flertrinspumper (centrifugalpumpe) giver, sikrer systempålidelighed og minimal belastning af systemet.

Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør giver komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet. HydroProtect fra Grundfos er et kompakt ClO2-desinficeringssystem med integreret trykstation, der kan skræddersys, så den passer præcist til jeres behov. HydroProtect er vores løsning til at forhindre akkumulering af detekterbare organiske klorforbindelser, og den bruges i vidt omfang til vandrensning i føde- og drikkevareindustrien.

Grundfos-serien af niveaustyringer giver yderst pålidelig overvågning og styring af op til seks pumper og kan fungere sammen med motorbeskyttelse og frekvensomformere. Et omfattende program af føler- og sensortilbehør – f.eks. niveaufølere, flowsensorer og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Den velovervejede teknologianvendelse sikrer den bedst mulige løsning til dit pumpebehov. Grundfos' flertrinsdykpumper omfatter pumpestyringer (Control MPC), eksterne frekvensomformere (CUE) til hastighedsregulerede drev, motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motorforholdene og tilpasning til ændrede forhold samt en fleksibel stigslange, der holder systemets friktion på et minimum.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Downloads

Downloads

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pålidelig og omkostningseffektiv vanddistribution.


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet.


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00