Biodiesel

Oversikt

Oversikt

Biodiesel

Grundfos’ brugertilpassede pumpeløsninger øger driftssikkerheden på biodieselanlægget. Vores program af kraftige pumper transporterer på effektiv vis medierne fra lagertankene og videre til de forskellige trin i processen. Disse trin omfatter f.eks. omestring og adskillelse, vask og tørring, glycerinforarbejdning og methanolgenindvinding. Der findes naturligvis ATEX-godkendte pumper til brug i eksplosionsfarlige miljøer.

Cases
Henvisninger
Nyheder
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00