Intelligente systemer

Intelligente systemer

Intelligente systemer: Grundfos iSOLUTIONS

Når du står overfor en designutfordring innen pumpebruksområder, vil det å se utover pumpen og ta hele systemet i betraktning gi deg den beste muligheten til å skape optimal, energieffektiv pumpesystemytelse og tilfredsstille kundene.

Grundfos iSOLUTIONS bruker det nyeste innen pumpeintelligens for å sikre at pumper, kontroll- og beskyttelsesanordninger, samt måle- og kommunikasjonsenheter arbeider sammen som et komplett, energieffektivt og koblingsbasert system. Med Grundfos iSOLUTIONS kombinerer vi dine krav med vår ekspertise innen bruksområdet og intelligente pumpeløsninger, og tar optimalisering til et helt nytt nivå.

Tema

Høy og intelligent ytelse til industriapplikasjoner

Intelligente pumpeløsinger er mer enn bare pumper. De gjør det mulig å styre, overvåke og optimere anlegget for å levere høy ytelse i krevende bruksområder. Se hvordan våre intelligente pumper og applikasjonsekspertise kan redusere anleggets kompleksitet, og hjelpe deg med å løse enhver utfordring i forbindelse med industrielle applikasjoner.