Overraskelser i fjellet fjernes med SCALA2

Overview_TEXT

Oversikt

I fjellet under Oslo står det ti SCALA2-pumper og pumper vann inn i fjellsprekker for å forhindre at gass siver ut i tunnelen. Arbeidet foregår i det som skal bli den lengste jernbanetunnelen i Norge. Tunnelen er 20 kilometer lang og utgjør størstedelen av den nye Follobanen som strekker seg fra Oslo S til Ski stasjon sørøst for Oslo.

 

Vanntrykk holder gass inne

Når en tunnelboremaskin jobber seg gjennom fjellet kan det oppstå uforutsette utfordringer. Og det var nettopp det som skjedde i Oslo. Under tunnelarbeidet oppstod det sprekker i fjellet som førte til at en gass kom sivende ut, noe som ikke var bra for arbeidsmiljøet.

"Vi fikk en henvendelse fra en av våre kunder som jobber med tunnelprosjektet som fortalte oss om sprekkene i fjellet. De ville sette en slange inn i sprekkene, fuge de og sette på vannet, slik at luften ikke kunne sive ut. De hadde derfor bruk for noen pumper og vanntanker," forklarer Lars Ingemann, innehaver av den sjællandske virksomheten Elmodan Elektro, som stod for konstruksjonen av et anlegg med vanntank og pumper som skulle løse problemet.

Virksomheten har gjennom mange år levert pumper og annet utstyr til tunnelprosjekter, og har vært involvert i flere norske prosjekter. Det var derfor ingen tilfeldighet at det var Elmodan som fikk oppgaven.

Elmodan kontaktet så Grundfos for å få hjelp til å finne den riktige pumpen. "Vi skulle finne en pumpe som kunne holde tre bars vanntrykk på alle sprekker. Da tenkte jeg med det samme på Grundfos. Det er en spesiell oppgave, og Grundfos er alltid interessert i å prøve nye ting," forteller Lars Ingemann.

 

Atypisk anvendelse er en suksess

Det skulle litt kreativ tenkning til for å finne den riktige pumpen til oppgaven på Follobanen. "I første omgang testet Elmodan en JP-pumpe, men Lars Ingemann ville gjerne ha en pumpe som var enda mer presis med hensyn til å holde et konstant  trykk. Jeg foreslo derfor at Elmodan heller kunne teste den frekvensstyrte SCALA2-trykkøkningspumpen," forteller Lars Würtz Jensen, salgsteknikker hos Grundfos DK. "Det er en litt atypisk anvendelse av pumpen, da den egentlig er utviklet til å levere et perfekt vanntrykk til en- og tomannsboliger. Men dette var ikke en standardoppgave, og da fantes det ikke noen standardløsning".

Elmodan fikk teste SCALA2-pumpen. og det var helt riktig løsning. "Vi hadde en prøveoppstilling med SCALA2-pumpen, og den viste seg å være svært presis på å holde trykket på tre bar. Så jeg fortalte kunden at de neste ti anleggene ville være med SCALA2-pumper," sier Lars Ingemann. "Samtidig hadde jeg bestilt ti 1.500-liters vanntanker som pumpene ble montert på. Tankene har et automatisk påfyllingssystem slik at det hele tiden er vann i tanken, og en trykkalarm som setter i gang hvis trykket faller under 2,5 bar. Det hele ble satt sammen på rekordtid i desember 2016, og testet i tunnelen mellom jul og nyttår".

Alle SCALA2-pumpene kjører akkurat nå, og skal kjøre helt til arbeidet med å bore tunnelen er ferdig. Deretter blir tunnelens sider dekket med betong som lukker gassen inne slik at den ikke er til bry.

Emne:

I fjellet under Oslo står det ti SCALA2-pumper og pumper vann inn i sprekker i fjellet for å forhindre at gass siver ut i landets kommende lengste jernbanetunnel.

Sted:

Norge

Bedrift:

Grundfos DK A/S

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00