Fjernvarmeanlegg tester nye Grundfos CR-pumper, øker effektiviteten med 10 %.

Overview_TEXT

Oversikt

Høsten 2015 installerte det danske fjernvarmeanlegget i Hirtshalsdistriktet tre CR-95 felttestenheter av den nye generasjonen av CR-flertrinnspumper. Anlegget installerte to pumper på et avfallsforbrenningsanlegg 19 kilometer unna i Hjørring, og en midtveis på varmeoverføringslinjen i Tornby.


"Vi håper på å få gode erfaringer med pumpene, med bedre hydraulisk ytelse og lengre levetid," sier Jens Ole Olsen, formann, Hirtshals Fjernvarme, ved installasjonen av en CR-95 i Tornby. "Det er det vi hovedsaklig ser etter."

 

Positive resultater

Mer enn et år senere kom det inn håndfaste data.

I Hjørring hadde de to CR-95-pumpene 4-7 % bedre virkningsgrad enn andre konkurrerende pumper. På Tornby var ytelsen til CR-95 12.5% bedre enn de konkurrerende enhetene på pumpestasjonen.

"Vi har akkurat sett på de månedlige tallene fra pumpestasjonene. Trendlinjen viser at Grundfospumpene er billigere på strømforbruk", sier Jens Ole Olsen.

"Pumpene har gått perfekt i 14 måneder – litt av og på, avhengig av etterspørselen, selvfølgelig. Det har ikke vært noen problemer. Det viktigste for oss er virkningsgraden – som er mye bedre enn det vi har i dag. Elektrisitet er dyrt. Vi bruker mer enn 133,000 Euro på elektrisitet. Så de prosentpoengene kan bety mye. Hvis vi kan senke de daglige driftskostnadene med seks til ti prosent, vil vi bli veldig fornøyd.

"Dette har gitt oss bevis på at det er mulig å lage noe bedre enn det vi ellers har i dag," fortsetter han. "Og de er billigere i drift. Dette er verdiene vi ser i de nye Grundfos-pumpene."

Se her for mer informasjon om Grundfos CR flertrinnspumper.

Emne:

Økning av trykket i varmeoverføringslinjen til fjernvarme.

Sted:

Hirtshals, Danmark

Bedrift:

Hirtshals Fjernvarme

Se kundecase-videoen.

Jens Ole Olsen, formann ved Hirtshals Fjernvarme, installerer en elektronisk overvåkningsmonitor på en CR-95-pumpe på Tornby pumpestasjon.

Jens Ole Olsen, formann ved Hirtshals Fjernvarmes anlegg, sier at Grundfos CR-95-pumpene har gått "perfekt" i 14 måneder. "De er billigere i drift. Dette har gitt oss bevis på at det er mulig å lage noe bedre enn det vi ellers har i dag."

Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00