Biobooster hjelper Arla Foods med spillvannet

Overview_TEXT

Oversikt

Jonna Mortensen tar en tidlig morgentur på en eng bak Arla Foods Rødkærsbo, hvor det produseres mozzarellaost. En liten flokk med kyr gresser ved en bekk. Det henger en tynn dis over gresset. 

Litt oppover grusstien ligger det et avløpsrenseanlegg som Jonna Mortensen foventer vil bli banebrytende innenfor behandling av prosessvann.

"Her har vi de flotte kyrene som leverer melk til oss, og det er faktisk vannet i deres melk som vi gjenbruker på vårt eget meieri. Det er en fantastisk historie" sier Jonna Mortensen, Site Director for Arla Foods Rødkærsbro.

Situasjonen

Meieriene produserer mye vann når de skal lage ost av melk. Melk består av ca 85% vann, og Arla skiller ut det som spillvann i osteproduksjonen. Hver dag produserer meieriet i Rødkærsbro 1.250 m3 av dette "ku-vannet", som de kaller det. Ku-vannet inneholder også nitrogenholdig urea, som tradisjonelle renseanlegg har problemer med å håndtere.

I 2014 besluttet Arla Food å øke produksjonen av mozzarella. Det betød en markant stigning i mengden ku-vann. Jonna Mortensen forteller: "Det var dyrt å sende vannet videre til kommunens renseanlegg, så det var litt av en utfordring for oss."

Løsningen

Det var her Grundfos BioBooster kom inn i bildet. BioBooster er en desentralisert, frittstående enhet som renser avløpsvann ved kilden, og behandler det slik at det kan gjenbrukes i osteproduksjonen uten at det går utover mattryggheten. Den renser vannet i en biologisk prosess, mens ultrafiltreringsmembraner fjerner bakterier og dermed reduserer risikoen for rekontaminering. Det behandlede vannet oppfyller både strenge krav til utslipp av avløpsvann, og kvalitetskravene til vann som skal gjenbrukes.

Arla renser daglig 450 m3 av dette rensede ku-vannet, som deretter ledes ut i det lokale vannløpet eller gjenbrukes i anlegget. Ytterligere 300 m3 av prosessvannet gjenbrukes til formål hvor spillvannet ikke skal være helt renset. 

 

"Vi unngår å pumpe 750 m3 grunnvann opp hver dag, eller å lede det videre til det kommunale renseanlegget - og begge deler er ganske dyrt," sier Jonna Mortensen. "Så vi har allerede begynt å se avkastning på våre investeringer," sier Jonna Mortensen.

"Det betyr mye for oss å spare på våre vannressurser. Vi har nok vann i Danmark, men det er mange steder som ikke har det. Så det er ingen tvil om at det er en stor verdi i det å kunne gjenbruke vann." 

Resultatet

"Grundfos BioBooster hjelper Arla Foods med å holde seg under Danmarks strenge krav til utslipp av renset vann," forteller Mortensen. Blant annet må spillvannet inneholde maksimalt 8 milligram nitrogen per liger. "Vi er nede på 1,5 milligram per liter," sier hun om det BioBoost-behandlede vannet. Utslipp av fosfor er på 0,3 milligram per liter, "og vi er nede på 0,12. Det er et superbra resultat," sier Mortensen. 

Jonna Mortensen kikker på kyrne på engen bak henne. "Tenk på det, vi gjenbruker nesten en million liter vann hver dag - kun hos oss, èn virksomhet. Det gir 365 millioner liter vann i året. Det er mye. Hvis den samme teknologien ble brukt over hele verden kunne vi forsyne mesteparten med rent drikkevann."

Emne:

Arla Foods bruker Grundfos BioBooster på sine produksjonsanlegg og forvandler hver dag en million liter kassert vann fra osteproduksjon til drikkevann.

Sted:

Google Map

Danmark

Bedrift:

Grundfos DK A/S

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00