Innregulering løser problemer med gulvvarmeanlegg

Overview_TEXT

Oversikt

Innregulering løser problemer med gulvvarmeanlegg

Sirkulasjonspumpen ALPHA3 fra Grundfos er ofte løsningen når boligeieren klager over dårlig varmefordeling i rom med gulvvarme. Med en nøyaktig innregulering oppnår man både en jevn temperatur, inntjening til installatøren, og energibesparelser og håndverkerfradrag til boligeieren. Innreguleringen er også ganske enkel, som et forsøk hos VVS-firmaet VAGNS VVS viser.

Innregulering. Et tema som det finnes delte meninger om blant installatører. Er det virkelig nødvendig? Og det er dessuten vanskelig. Det er argumenter som salgsingeniør Helle Lund fra Grundfos ofte støter på når hun snakker positivt om ALPHA3-innregulering ved hjelp av apper og mobiltelefon.

VVS-installatør Karsten Nielsen fra Vagns VVS på Lolland var heller ikke overbevist om at innregulering var verdt bryet da en gammel Grundfos-pumpe skulle skiftes ut med en ALPHA3 i forsøk på å optimere et gulvvarmeanlegg som ikke fungerte så godt i en enebolig i Nakskov.

Men den erfarne VVS-installatøren lot seg overtale til et forsøk.

Innregulering uten papir
«Det er jo ofte litt bryderi når vi skal innregulere gamle gulvvarmeanlegg», forteller Karsten. «Rommene må måles opp, vi må beregne hvor mange meter slanger som befinner seg i hvert av rommene – avhengig av om det er 16 mm eller 20 mm slanger som er brukt. Så må vi sette opp alle tallene i et diagram på papir, slik at vi får en beregning vi kan innregulere etter.»

Denne gangen skulle man teste om innreguleringen forenkles uten papir.

Det var første gang Karsten skulle montere en ALPHA3 sirkulasjonspumpe, og det var svært enkelt, konstaterte han. Deretter lastet Karsten ned to apper til iPaden han brukte under forsøket. GO Remote-appen skal brukes til å stille inn og styre pumpen trådløst, mens GO Balance-appen benyttes for å foreta selve innreguleringen. Begge appene kan selvfølgelig også enkelt installeres på en smarttelefon.

Deretter var Karsten klar til å starte innreguleringen.

Gulvvarmeanlegget i den eldre villaen bestod av seks kurser, og etter oppmåling av rommene og inntasting av arealene i appen foregikk resten av arbeidet ved skapet med fordelerrørene. «Det var faktisk ganske enkelt», kommer det nesten litt overrasket fra den lollandske installatøren.

«Innreguleringen via appen er svært intuitiv og selvforklarende, og hvis jeg var i tvil, leste jeg bare det som står ved hvert punkt i prosessen. Det tok bare litt over en time før jeg hadde fått alle kursene individuelt innregulert.»  

Ikke bare til gulvvarme
Karsten ser absolutt fordelene ved appen – ikke minst for gulvvarmeanlegg, men også for anlegg som jobber med lave temperaturer som f.eks. jordvarme.

Men Helle poengterer at ALPHA3 og de to appene med fordel kan brukes til alle indirekte fjernvarmeanlegg og torørs-radiatorsystemer i eneboliger og tomannsboliger.

«Når radiatorsystemene skal innreguleres, gjør man det ved de ulike radiatorventilene, og også her blir installatøren veiledet gjennom prosessen.»

Med GO Balance-appen registreres og lagres all dokumentasjon til innreguleringen i en rapport som kan lagres som en PDF. Rapporten kan sendes til boligeieren som dokumentasjon på energiforbedrende tiltak.

«Jeg ser helt klart muligheten for at vi som installatører kan øke omsetningen på kanskje halvannen times arbeid samtidig som vi gir boligeierne dokumentasjon på investeringen», sier Karsten.

Og apropos investering, så har testen overbevist den lollandske VVS-installatøren om at ALPHA3 er det riktige valget. «Prisforskjellen
mellom en ny ALPHA2 og en ALPHA3 er så liten at det raskt tjener seg inn.»

Og ja – det blir innregulering ved hjelp av GO Balance neste gang, er konklusjonen fra Karsten.

Emne:

Innregulering

Sted:

Danmark

Bedrift:

Innregulering

Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00