Overgang til nye pumpetyper

Det nye EU direktivet krever at de gamle UPS pumpene nå blir erstattet med nye, moderne trykkstyrte pumper av typen ALPHA eller MAGNA.

Gammel teknologi blir ikke tillatt installert i nye anlegg eller som utskifting i gamle.

Unntaket er foreløpig tappevannspumper og pumper installert som en integrert enhet i andre systemer (for eksempel i varmepumper).

ALPHA2 erstatter de små UPS pumpene med gjengeanslutning og MAGNA de større med gjenger eller flens.

ALPHA2 leveres i 2 utgaver, ALPHA2 og ALPHA2L.

ALPHA2 er markedets mest effektive pumpe i sin klasse. Den har flere styringsalternativer med bl.a. det patenterte AutoAdapt funksjonen. Et styringsalternativ som kan benyttes i de aller fleste installasjoner. AutoAdapt er pumpens fabrikkinnstilling og gjør det mulig å sette pumpen i drift uten å endre noe på pumpen.

ALPHA2 har også et display som viser enten pumpens kapasitet i øyeblikket i m³/h eller dens effektforbruk i W (watt).

ALPHA2L er identisk med ALPHA2 i byggemål og kapasiteter. Det som skiller er at ALPHA2L ikke har AutoAdapt og heller ikke display som viser kapasitet eller effektforbruk.

MAGNA Mini

Denne serien kan utstyres med GENI modul eller RELE Modul for kommunikasjon med SD anlegg.

MAGNA1 Mini

MAGNA1 mini er en helt nyutviklet MAGNA pumpe med enda bedre effektivitet enn MAGNA Mini. I motsetning til MAGNA Mini kan MAGNA1 Mini ikke kommunisere med SD anlegg.

MAGNA1

MAGNA1 er storebror til MAGNA1 Mini. Den har den beste effektiviteten på markedet og er utviklet for å erstatte de store UPS pumpene. MAGNA1 har ikke AutoAdapt eller display og kan heller ikke kommunisere med SD anlegg.

MAGNA3

MAGNA3 er som MAGNA1 men med et display i fronten som tydelig forklarer pumpens innstillinger og driftstilstand. Som fabrikkinnstilling leveres MAGNA3 med AutoAdapt. Den er bl.a. utstyrt med relé inn-/utganger for start og stopp og for 0-10V eller 4-20 mA. Det er avsatt plass til kretskort for kommunikasjon gjennom de vanligste BUS portokoller.

Grundfos GO

Grundfos GO er den nye fjernkontrollen. Dette er et system basert på SmartPhone  og Androide teknologi. En Smartphone med en Grundfos Dongel og en gratis App muligjør en enkel og avansert kommunikasjon med pumpene.

1-Fas og 3-Fas

Alle nye våtløpere leveres i dag i 1-Fas utførelse.

En 3-Fas 230V eller 400V pumpe kan byttes ut med en 1-Fas 230V. Elektriker kan på en enkel måte legge frem en 1-Fas 230V kurs fra et 3-Fas 230V eller 400V opplegg.

Videre følger en konverteringstabell for overgangen fra gammel UPS teknologi til moderne høyeffektive pumper.

Se tabell

 

Hvordan vil du vurdere din erfaring med nettsiden?Ytterligere kommentarer

E-post