Varsel om prisendring fra 1. januar 2019

30/11/2018

Prisendring 1. januar 2019

Grundfos Norge AS endrer sine priser fra 1. januar 2019. Prisendringene skyldes økte kostnader og råvarepriser og vil berøre hele vårt produktspekter.

Størrelsen på endringene vil variere fra produkt til produkt (grupper) og våre priser vil i gjennomsnitt øke med 4,8%.

Det er i tillegg utført enkelte feilrettinger av tidligere priser, og som følge av dette kan enkelte produkter få større endringer. 

Disse vil fremkomme i våre nye listepriser.