Varsel om ekstraordinær prisendring 2020

28/05/2020

Varsel om ekstraordinær prisendring på grunn av økte valutakurser.

Grundfos Norge AS foretar en ekstraordinær prisjustering fra 1. juli 2020. Justeringen skyldes den dramatiske svekkelsen av den norske krone (NOK) versus EURO (EUR) siden årsskiftet 2019/2020, og i særs grad den ekstraordinære situasjonen rundt Covid-19. Endringen omfatter hele vårt produktspekter.

Fra 1. juli 2020 øker vi våre priser med 10%. I våre endringer har vi lagt til grunn den kraftige svekkelsen av den norske kronen (NOK) vs. EURO siden årsskiftet. En svekkelse som spesielt skjøt fart med utbruddet av Covid-19.

Med vår prisjustering vil vi understreke at Grundfos absorberer en vesentlig av svekkelsen av den norske kronen selv. Dette gjør vi for å vise at vi tar vårt samfunnsansvar med største alvor, og bidra til å redusere de utfordringene en kraftig prisjustering vil ha for vår bransje. Vi oppfordrer våre kunder til å ikke å føre videre en ytterligere økning, utover økningen gjengitt over.