Resultat av kundeundersøkelse

26/06/2019

Resultat av kundeundersøkelse

Hvert år sender Grundfos ut en kundeundersøkelse, og resultatene fra årets undersøkelse er nå klare

Hvert år sender Grundfos ut en kundeundersøkelse, og resultatene fra årets undersøkelse er nå klare. Alt over 70 regnes som godt og over 75 regnes som et meget godt resultat i en slik undersøkelse. Vi har økt tilfredshet opp til 77 fra 73 foregående år, kundelojalitet øker fra 83 til 85, opplevd kundeverdi øker fra 77 til 80 og brand image øker fra 81 til 83.

Dag E. S. Gramstad, kommersiell direktør i Grundfos Norge, er fornøyd med resultatene av årets undersøkelse; «Vi er godt fornøyd med å se at vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre kundeopplevelsen bærer frukter. Det å løfte seg både på tilfredshet, lojalitet, opplevd kundeverdi og merkevare er noe vi er veldig stolte over. Samtidig vi er klar over at dette ikke er en hvilepute, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss. Blant annet gir våre kunder oss en klar tilbakemelding på at vi må forbedre opplevelsen av oss når de opplever feil på produktene. Vi skal også jobbe utrettelig med å bli enda bedre på å overholde leveransetider og informere godt – og så tidlig som mulig – om leveransesitasjonen gjør at vi ikke klarer å holde det vi opprinnelig lovet».

Gramstad fortsetter; «Alle våre medarbeidere jobber nå med å analysere og fordøye tilbakemeldingene de har fått. Vi vil så sette oss ned sammen og bli enige om de spesifikke tiltakene vi skal gjøre for å legge til rette for at kundene våre blir enda mer fornøyde». Og for de kundene som ønsker at det skal bli enda enklere å finne frem til informasjon om våre produkter og løsninger på nett, kan Gramstad fortelle at Grundfos jobber med en helt ny nettside. «Dette er definitivt på tide, og vi gleder oss til å gå live med denne i løpet av 2020».

Om Grundfos kundetilfredshetsundersøkelse

Ennova gjennomfører hvert år en kundeundersøkelse for Grundfos (Grundfos Customer Satisfaction Survey) sine selskaper. Målsetningen med denne er å kartlegge hvor fornøyde og lojale våre kunder er. Vi ser på tilbakemeldinger som en gave og en mulighet til å bidra til at vi kontinuerlig forbedrer oss. Vi spør kunder innenfor industri, vann- og avløp og vann-, varme- og sanitærsystemer. Både industrielle sluttkunder, konsulenter, installatører, grossister, servicepartnere og andre som kjøper våre løsninger i det norske markedet. Årets undersøkelse bestod av tre forskjellige typer undersøkelser og ble besvart av totalt 560 respondenter.

Bærekraft er vårt DNA

Som en av verdens ledende virksomheter innen pumpeløsninger og trendsetter innen vannteknologi, føler vi hos Grundfos en spesiell forpliktelse. Vi tenker bærekraft i alle prosesser og produkter, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vårt mål er at vi med våre banebrytende løsninger bidrar til global bærekraft som forbedrer livskvaliteten for mennesker og tar vare på planeten. Vi sikrer rent drikkevann i både den minste landsby og den høyeste skyskraper, behandler og flytter avløpsvann, og sikrer varme og komfort til innbyggere verden over. Vi er stolte over å levere enestående kvalitet hver dag, og skaper verdi gjennom lokalt entreprenørskap og tette relasjoner med kunder, leverandører og andre aktører.