Nye TPE3 ivaretar en enda større del av systemet

12/08/2015

tpe3

Nye TPE3 ivaretar en enda større del av systemet

• Klemring

• Oppstarts guide

• Assist meny

• Flere in- / output

• BUS oppsett for tilkobling til SD

• Trådløs kommunikasjon

• Energimåler

• FLOWLIMIT -Mengdebegrensning

• AUTOADAPT

• Fleksibel styring


En intelligent pumpe som øker ytelsen i hele systemet
Den nye TPE3 In-line pumpen representerer et langt steg videre for In-line pumper til kommersielle bygg. Den er ikke bare noe av det ypperste Grundfos leverer , men er også best i klassen mht pumpe- og motor effektivitet. TPE3 har en serie avanserte funksjoner som kan brukes til å gjøre flere oppgaver og påvirke effektiviteten i hele det systemet den er en del av. TPE er den nyeste stjernen i Grundfos sin portefølje av Grundfos iSOLUTIONS og utgjør en forskjell for varme og kjøle-applikasjoner.

Innebygget energimåler og mengde begrensning
TPE3 er mer enn en pumpe. Den har en innebygget energimåler som kan overvåke varmeenergi fordelingen og forbruk, og være en hjelp til å unngå unødvendig høye energiregninger som kan skyldes at systemet er i ubalanse. Der det finnes en pumpe finnes det også en energimåler. TPE3 har i tillegg en ny mengderegulerings funksjon som i enkelte tilfeller kan fjerne behovet for en strupeventil og dermed også redusere trykktapet i kretsen. Dette forbedrer den totale ytelsen i systemet, og forenkler oppstart og reduserer kostnader.

Integrert ΔT, differansetemperatur kontroll
Si farvel til en ΔT som enten er for høy eller for lav. Med den integrerte ΔT kontrollen sparer du kostnader. Du blir i stand til å operere pumpen etter den målte differanse mellom tur –og returtemperatur. Dette gjøres ved å benytte den innebygde sensoren i kombinasjon med en ekstern tempsensor, som tilkobles direkte til pumpen. På denne måten lar du pumpen ta over kontroll av systemetes vannbehov styrt etter differansetemeperatur.

Optimaliser applikasjonene!
TPE3 er en allsidig In-line pumpe som kan brukes til varme, kjøle og fjernvarmesystemer. I noen applikasjoner kan TPE3 utgjøre en stor forskjell med tanke på komfort og systemeffektivitet – se eksempler under.

Økt kjelebeskyttelse
Bruk TPE3 ifm IKKE- kondenserende kjelesystemer å få økt kjelebeskyttelse og reduserte driftskostnader. Kombiner TPE3 med en ekstern temperatursensor som måler temperaturen på returvannet. Ved å tilpasse gjennomstrømming i by-pass linjen har pumpen kontroll på vanntemperaturen som går inn i kjelen, og sikrer at riktig temperatur opprettholdes til enhver tid.

Økt systemeffektivitet i ett- rørs varmesystemer
Bruk TPE3 i ett-rørs varmesystemer og øk systemeffektiviteten. I ett-rør systemer kan disse være bygget med konstant gjennomstrømming. Resultatet er økt retur temperatur fra systemet ved lav last. En TP3 pumpe løser dette problemet og sikrer at ΔT er opprettholdt som opprinnelig planlagt.

For tappevanns-systemer
Varmtvanns garanti, uten sløsing med energi.
I tappevanns-systemer ønsker du øyeblikkelig tilgang til varmt vann når kranen åpnes. Tradisjonelt ser man at det ofte brukes en nedstrupet pumpe på konstant hastighet, som går hele døgnet for å sikre dette - men dette er er sløsing med energi. Bruk heller en TPE3 og innstill den til temperaturkontroll modus. Basert på signalet fra enten pumpens interne eller evnt en ekstern temp.sensor, vil pumpen kontinuerlig opprettholde den ønskede vanntemperaturen.

Multi pumpe funksjonalitet
Trådløs teknologi sikrer at TPE3 kan sammenkobles med opptil 4 enkle TPE3 pumper – de kan kontrolleres felles enten i kaskade modus, alternerende modus eller stand-by uten behov annen ekstern styring.

Bygget for enkel overvåkning, installasjon og i gangkjøring
Gjennom et stort antall konfigurerbare reléer og analoge innganger, sikrer den komplette I/O pakken i TPE3 en bedre systemovervåkning og optimal pumperegulering. Pumpen kommer også fullpakket med funksjoner som tillater enkel installasjon og igangkjøring via pumpedisplayet eller Grundfos GO.
Grundfos GO er pumpekontroll vha en smarttelefon som også gir full adgang til Grundfos online verktøy.

For mer informasjon kontakt:
For mer informasjon ta kontakt på salg-no@grundfos.com eller på telefon 22 90 47 00.