Grundfos får pris for bedste miljørapportering

30/10/2002

Grundfos får pris for bedste miljørapportering

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dagbladet Børsen har tildelt Grundfos diplomet for bedste miljørapportering 2002. Prisoverrækkelsen fandt sted på en konference om ikke-financielle regnskabsinformationer på Hotel d’Angleterre i København onsdag.

I begrundelsen betegnes koncernmiljørapporten fra pumpevirksomheden som ”fremragende”. ”Grundfos har vist, hvor enkelt og overskueligt man kan rappor-
tere om de resultater, som virksomheden har opnået med sit miljøarbejde hos kunder, medarbejdere, samfundet og økonomisk”, hedder det.

Koncernmiljørapportens struktur er bygget op omkring Business Excellence-modellen. Den karakteriseres som ”original og gennemtænkt” og giver ifølge begrundelsen hurtigt læseren ”en god og dækkende indsigt i sammenhængen mellem mål, indsats og resultater”.

Det fremgår bl.a. af koncernmiljørapporten, at Grundfos har stor succes med at tænke bæredygtighed og miljøhensyn ind i produkterne allerede i udviklings-
fasen. Nyudviklede produkters energiforbrug under driften er reduceret med helt op til 57 procent i forhold til de produkter, de afløser, og forbruget af materialer til fremstillingen er op til 17 procent mindre.

Samtidig med tildelingen af diplomet blev Grundfos’ koncernmiljørapport indstil-
let til den europæiske pris, ESRA (European Sustainability Reporting Award) i kategorien ”bedste miljørapport”. Den europæiske pris uddeles af revisororga-
nisationer fra 16 lande i Amsterdam 11. april 2003.