Få hjelp til valg av pumpestasjon

26/06/2018

PUST_hyttefelt

PUST er forkortelsen for pumpestasjon og navnet Grundfos har satt på en hel serie mindre avløpspumpestasjoner for 1-25 boliger. Pumpestasjonene er konstruert for å pumpe kloakk fra hus og hytte hvor selvfall er ugunstig.

Grundfos tilbyr pumpestasjoner - PUST AUTOADAPT

PUST AUTOADAPT er en pumpestasjon som med bare tre komponenter er en komplett pumpestasjon. 
Vi tilbyr en løsning som passer til hus eller hytte. 

Fordelene er mange, men fremfor alt er den enkel å installere. I utgangspunktet trenger man bare å koble til strøm for at pumpestasjonen skal starte opp.

Det er enkelt for deg å bistå kunden i valg av riktig pumpestasjon, enkelt for installatøren ved installasjon, og enkelt for sluttbruker å slappe av og stole på pumpestasjonen. Løftehøyde i terreng (høydeforskjell mellom pumpestasjon og utløp fra pumpeledning), lengde på pumpeledning, dimensjon på pumpeledning og kapasitet er alle viktige parametere for valg av riktig pumpestasjon. 

For å tilby kunden en pumpestasjon som passer deres behov, kan du følge tre enkle trinn som du finner beskrevet i brosjyren vår, eller bruk Grundfos Selection Tool for en komplett pumpestasjon. 

Trykk her for å komme til PUST brosjyren.

Trykk her for å komme til Grundfos Selection Tool.

Det er også nå lettere å bestille pumpestasjonene. Bare finn de NRF-numrene du trenger, og så er det bare å bestille, da pumpestasjonene nå er lagerført hos flere grossister.

Dimensjonering og simulering av trykkavløpssystemer

Grundfos er alltid behjelpelig ved behov av dimensjonering av mindre trykkavløpssystemer. Vi bruker dataprogrammet SIMPS, hvor vi kan dimensjonere og simulere et rørnettverk i trykkavløp. Vi lager et kart med rørdimensjoner og en rapport med pumper, pumpestasjoner, rørdimensjoner, rørlengder, vannhastigheten i rør, mm. 

 

Ta kontakt med oss i dag, og få tips og hjelp til valg av riktig pumpestasjon.