CONLIFT Sikkerhetsvarsel

02/06/2015

Det berørte produktet ser slik ut

Grundfos har utstedt en sikkerhetsvarsel vedrørende en tidligere modell av sine CONLIFT pumper produsert i eller før uke 47 i 2007. Pumper fra denne perioden kan, under visse omstendigheter, utgjøre en brannfare.

Sikkerhet og pålitelighet vedrørende våre produkter er alltid vår høyeste prioritet. Det er derfor Grundfos utsteder denne sikkerhetsadvarselen for en serie med kompakte kondensatpumper som brukes i ulike installasjoner.

CONLIFT er en serie av profesjonelle, kompakte kondensatpumper som er installert både i næringsbygg og private boliger. Disse produktene brukes der kondensatet ikke kan dreneres på en naturlig måte. Pumpen er hovedsakelig brukt til fjerning av kondensat fra kondenserende kjeler, skorsteiner, luftkondisjoneringsanlegg, avfuktere og kjøleskap.

Basert på egne undersøkelser, har Grundfos kommet til den konklusjon at det under visse tekniske forhold kan skje at motoren overopphetes. Disse forholdene er:

1. Fastlåst aksling (vanligvis på grunn av et korrodert kulelager)

2. Termisk beskyttelsesbryter svikter

3. Ved forankoblet vern, over 10A.

Dette gjelder for en tidligere modell av en CONLIFT pumpe produsert frem til uke 47/2007. Dette kan føre til at pumpen tar fyr.

CONLIFT pumper produsert i eller etter uke 48/2007 utgjør ingen risiko for brann da pumpens konstruksjon er vesentlig forskjellig fra den tidligere modellen.

Grundfos oppfordrer på det sterkeste sine sluttkunder å kontrollere om de kan ha en slik CONLIFT pumpe og i så fall kontakter en installatør umiddelbart for en gratis utbytting.

Sluttkunder som har spørsmål, kan kontakte sin lokale Grundfos forhandler eller installatør, eller ringe vår nødtelefon 95 40 87 05 eller 94 50 45 39.

Nødvendige tiltak

1) Grundfos vil erstatte eventuelle CONLIFT pumper som er produsert frem til uke 47/2007 med nye CONLIFT pumper. Dette er gratis for sluttbrukeren, og Grundfos vil dekke alle utgifter i forbindelse med produkterstatningen (se nærmere detaljer nedenfor).

2) Fare for brann er usannsynlig, men kan ikke utelukkes. Derfor, hvis en sluttbruker ønsker å unngå risiko frem til innbytte er utført, bør pumpen være slått av. Tilkoblede enheter som f.eks. kondenserende kjeler, luftkondisjoneringsanlegg, avfuktere eller kjøleskap, må også være slått av på grunn av fare for vannlekkasje.

3) Grundfos informerer nå forhandlere, installatører og sluttbrukere om at CONLIFT pumper fra den aktuelle perioden kan utgjøre en fare for brann og at korrigerende tiltak må tas.

4) Grundfos annonserer sikkerhetsadvarsler på de aktuelle nettstedene til Grundfos og tilbyr ytterligere hjelp og informasjon både sentralt og på et lokalt nivå.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, men sikkerhet og pålitelighet er Grundfos sitt første prioritet.