Rent vann til Burundi

26/01/2017

Poul Due Jensens Fond og norske Kirkens Nødhjelp inngår partnerskap for å skaffe rent vann til det nordlige Burundi. Ødeleggelsene fra den årelange borgerkrigen som pågikk til 2003, påvirker fremdeles befolkningen.

Et utfordrende vannprosjekt markerer begynnelsen på et nytt partnerskap mellom
Poul Due Jensens Fond og Kirkens Nødhjelp (Norwegian Chruch Aid). Fondet, hvor Grundfos er hovedeier, har donert 1,3 millioner kr. for å sikre rent drikkevann
til Marembo Health Centre og to nærliggende landsbyer i det nordlige Burundi,
på grensen til Rwanda.

-Vi er stolte av å kunne støtte Kirkens Nødhjelps arbeid med å hjelpe noen av verdens mest utsatte mennesker. Kirkens Nødhjelp har lang og solid erfaring innen rent drikkevann, samt teknisk ekspertise innenfor vann, hygiene og sanitet, sier fondsdirektør Christian Hartvig i Poul Due Jensen Fond.

Fondet er svært glad for å ha Kirkens Nødhjelp som en av sine strategiske partnere, da Kirkens Nødhjelp som kjent er en global aktør innenfor vann, hygiene og sanitet. Fondet har satt seg som mål å bidra til å nå FN’s verdensmål nr. 6 om
tilgang til rent vann for alle. Partnerskap med utviklingsorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp er derfor en viktig brikke i puslespillet.
 

Borgerkrigen la infrastrukturen i ruiner

Burundis vannforsyning og sanitære infrastruktur ble fullstendig utslettet under den ti år lange borgerkrigen som pågikk frem til 2003.

-Først og fremst vil vi sikre rent vann til Marembo Health Centre og til innbyggerne i de to nærliggende landsbyene, Bunyari og Sigu ved Cohoha-sjøen i det nordlige Burundi. Vi bygger dessuten avfallssystem og latriner ved helsesenteret, forklarer Thomas Eng, landsrepresentant for Burundi hos Kirkens Nødhjelp.

Marembo Health Centre ligger i Kirundo-provinsen i det nordlige Burundi, et område hvor kun ganske få internasjonale NGO’er (Non-governmental organizations) er tilstede. Helsesenteret har ca. 215 pasienter hver dag, det vil si at opp mot 35.000 barn og voksne vil få tilgang til rent vann i løpet av et år. I tillegg vil i underkant av 1600 beboere i landsbyene Bunyari og Sigu få bæredyktig tilgang til rent og sikkert drikkevann.
 

Bæredyktig og utfordrende prosjekt

Prosjektet etablerer tre soldrevne pumpesystemer på tre forskjellige lokasjoner. Kirkens Nødhjelp er ansvarlig for at det etableres lokale vannkommitteer som skal stå for bærekraftig drift og vedlikehold av vannsystemene og for å fremme folkehelse og hygiene.

-Vi skal sikre at landsbyene og medarbeiderne på Marembo Health Centre alle tar eierskap for vannsystemene deres. Dessuten skal utvalgte personer hvert sted læres opp til å styre og vedlikeholde vannforsyningen og de ulike sanitære løsningene, sier Thomas Eng.

Kirkens Nødhjelp regner med at 231 voksne og barn inklusive ansatte på senteret, pasienter og besøkende, skal læres opp ekstra grundig i hygiene og folkehelse, slik at de kan bidra til å reduseres risiko og skape større forståelse for almen
folkehelse i lokalsamfunnet.
 

Partnerskap skal sikre effektive løsninger

Kirkens Nødhjelp er en av de få internationale NGO’er, som jobber i Burundi. Det er en stor utfordring å sikre vann til det brede lokalsamfunn i området, men med partnerskapet betyr det at fondet og Grundfos vil kunne hjelpe Kirkens Nødhjelp med å optimere den tekniske løsningen og sikre den langsiktige bærekraften.

- Fondet og Grundfos kan hjelpe oss med å ta de riktige beslutningene når vi skal designe vannsystemet, og med opplæring i drift og vedlikehold etter installasjonen av det soldrevne pumpesystemet, det er svært verdifullt for oss,
konkluderer Thomas Eng.

 

Om Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Kirkens Nødhjelp jobber med langsiktig utvikling i 19 land rundt om i verden. Den internasjonale NGO er del av den globale ACT Alliance (sammen med deres danske søsterorganisasjon Folkekirkens Nødhjelp).

En av Kirkens Nødhjelps fokusområder er vann, sanitet og hygiene. Kirkens Nødhjelp blir ansett som en av de ledende NGO’er med sin sterke faglige og tekniske ekspertise.

www.kirkensnodhjelp.no
 

Om Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fondet)

Poul Due Jensens Fond er en dansk kommersiell stiftelse. Fondet støtter vannprosjekter i landsbysamfunn i utviklingsland og verdens glemte flyktningeleire, utvalgte tekniske og naturvitenskapelige forsknings- og læringsmiljøer samt arbeidsmarkedsinkludering i Region Midtjylland i Danmark. Fondet er hovedaksjonær i pumpegiganten Grundfos.

www.poulduejensensfond.dk