Truls Lystang er ny nordisk sjef i Grundfos

04/07/2017

Truls Lystang er fra 1. juli 2017 ny nordisk sjef for Grundfos. Grundfos Nordic består av de fire selvstendige salgsselskapene i Danmark, Sverige, Finland og Norge som samlet har en omsetning på ca. 1,8 mrd. DKK.

Etter å ha vært leder for GRUNDFOS Norge siden september 2014 tar Lystang over den nordiske rollen etter Claus Witt. Witt fortsetter i rollen som administrerende direktør for det danske salgsselskapet.  Lystang vil fremdeles ha det øverste ansvaret for det norske salgsselskapet.

-Strategien frem mot 2020 er satt for hele Grundfos konsernet og jeg er både stolt og ydmyk for å sikre at vi lever opp til målsetningene i hjemmemarkedet.

Fremover skal vi sikre at vi fortsetter å sette industristandarder på kvalitet, teknologisk innovasjon, energieffektivitet og bærekraft i vår forretningsmessige tilnærming. Vi har etablert oss som et globalt ledende merke og som adresserer FNs bæredyktige utviklingsmål (SDG) 6 og 13. Digitalisering står også høyt på agendaen og vil sikre oss nye muligheter til å skape nye løsninger og betjene kundene våre i alle deler av vår forretning, sier Lystang i en uttalelse.

For ytterligere informasjon kontakt:

Truls Lystang, Area Managing Director Nordic
E-post: tlystang@grundfos.com, telefon +47 952 66 312

Trine Helbostad, Marketing Manager, GRUNDFOS Norge AS
E-post: thelbostad@grundfos.com, telefon +47 922 28 585