Sluttkunde

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL ANGÅENDE
GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS LENSEPUMPER
OG MULTILIFT MSS 3-FAS LØFTESTASJONER  

Dette er for å informere deg om en sikkerhetsadvarsel angående Grundfos UNILIFT APB 3-fas lensepumper og Grundfos MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjoner.

Vi kontakter deg fordi vi har grunn til å tro at du har en av disse produktene installert.

Basert på egne undersøkelser har vi kommet til den konklusjon at de berørte produktene under noen gitte forhold kan utgjøre en risiko for elektrisk støt. Ikke rør en pumpe eller en løftestasjon som er tilkoblet strøm og satt i drift

Det er bare UNILIFT APB 3-fas lensepumper produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017 og MULTILIFT MSS 3-fas lensepumper produsert fra uke 27, 2012 til uke 37, 2017 som utgjør en risiko, siden designet i andre modeller er forskjellig. Vennligst se vedlagt instruksjon om hvordan du identifiserer berørte produkter.

Grundfos oppfordrer deg på det sterkeste til å verifisere om du har en UNILIFT APB 3-fas lensepumpe eller en MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjon. Hvis du har det, kontakt Grundfos Service for utskifting eller reparasjon umiddelbart.

Dersom du har et av produktene fra den gjeldene perioden:

  1. Ikke rør pumpen mens den er tilkoblet strømnettet.

2. Dersom du skal sjekke produktet må det først kobles fra strømnettet.

3. Dersom du er usikker på hvordan man kobler pumpen eller løftestasjonen fra strømnettet, kontakt Grundfos Service på 22 90 47 00 (valg 3) umiddelbart for å avtale at de sjekker produktet og en videre avtale om utskifting eller reparasjon.

4. Grundfos vil skifte ut eller reparere din UNILIFT APB 3-fas lensepumpe eller MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjon uten kostnader.

5. I tilfelle du har en mobil installasjon må den ikke benyttes.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte Grundfos Service på 22 90 47 00 (valg 3) .

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, men sikkerhet, ansvar og pålitelighet har vår høyeste prioritet.

Last ned instruksjoner for å identifisere berørte produkter