Sikkerhetsadvarsel

Grundfos utsteder en sikkerhetsadvarsel for:

  • UNILIFT APB 3-fasede pumper produsert i perioden fra uke 49, 2016 til uke 35, 2017
  • MULTILIFT MSS 3-fase løftestasjoner produsert i perioden fra uke 27, 2012 til uke 35, 2017.

For de nevnte løsningene kan det være risiko for at en termosikring kommer i kontakt med en metallhylse og dermed skaper en elektrisk forbindelse som kan forårsake elektrisk støt ved berøring. Det er derfor viktig at vi får identifisert, registrert og reparert eller byttet pumpene på en forsvarlig måte, og at dette blir gjort så fort som mulig.

På grunn av risikoen for støt er det viktig at det utelukkende er Grundfos Service & Solutions som håndterer løsningene.

Klikk på en a linkene under for å finne retningslinjer for hvordan du forholder deg i situasjonen:

MULTILIFT MSS 3-fase løftestation
MULTILIFT MSS 3-fase løftestasjon
UNILIFT APB 3-fase pumper
UNILIFT APB 3-fase pumper