If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos

Ønsker du å spare tid på innregulering?

Bli kjent med ALPHA3 og lær om enkel innregulering i tre presentasjoner

Kjære [firstname] [lastname],

Vi er glade over å gi deg tilgang til emnet i Ecademy som kalles ALPHA3 – et emne som på tross av navnet inneholder mye mer enn informasjon om den nyskapende sirkulasjonspumpen. Du vil også få en grundig forståelse for hvorfor et perfekt innregulert varmesystem er så viktig for huseieren og hvordan dette kan oppnås på en enkel måte ved bruk av enkle verktøy.

Emnet dekker følgende tre temaer:
• Innregulering av varmesystemer i eneboliger – hvorfor og hvordan?
• Hvordan ALPHA Reader og GO Balance-appen gjør innregulering enklere enn noen gang
• De viktigste funksjoner og fordeler med ALPHA3

Klikk nedenfor for å starte læreøkten. Vi håper å tilføre deg kunnskap og gjøre deg bedre egnet for fremtidige jobber.


Med vennlig hilsen
Ecademy-teamet
Recommended for you
Grundfos COMFORT
Grundfos MAGNA3
Grundfos ALPHA3
Grundfos MQ
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy