Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/gno/no/about-us/news-and-press/news/vi-har-greid-det/jcr:content

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/gno/no/about-us/news-and-press/news/vi-har-greid-det/jcr:content}

Resource type: grundfos/internet/components/generic_video_page

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: cq:PageContent
jcr:mixinTypes: [mix:versionable]
jcr:createdBy: admin
jcr:title: Vi har greid det
cq:lastReplicationAction: Activate
jcr:versionHistory: 71e771bd-15a9-46e0-8416-b6593237abb8
cq:template: /apps/grundfos/internet/templates/video_news_page
cq:lastReplicatedBy: admin
jcr:predecessors: [e5d89295-3628-49b5-b64d-cc375f0d1739]
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1475669248370,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=9,WEEK_OF_YEAR=41,WEEK_OF_MONTH=2,DAY_OF_MONTH=5,DAY_OF_YEAR=279,DAY_OF_WEEK=4,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=1,HOUR=2,HOUR_OF_DAY=14,MINUTE=7,SECOND=28,MILLISECOND=370,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastReplicated: java.util.GregorianCalendar[time=1475669250802,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=9,WEEK_OF_YEAR=41,WEEK_OF_MONTH=2,DAY_OF_MONTH=5,DAY_OF_YEAR=279,DAY_OF_WEEK=4,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=1,HOUR=2,HOUR_OF_DAY=14,MINUTE=7,SECOND=30,MILLISECOND=802,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1475669231403,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=9,WEEK_OF_YEAR=41,WEEK_OF_MONTH=2,DAY_OF_MONTH=5,DAY_OF_YEAR=279,DAY_OF_WEEK=4,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=1,HOUR=2,HOUR_OF_DAY=14,MINUTE=7,SECOND=11,MILLISECOND=403,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
jcr:description: Vi har løst utfordringen mellom hydraulisk effektivitet og fri passasje. Det vi har gjort vil fundamentalt endre måten vi øker fri passasje av avløpsvann. Ny teknologi fra Grundfos Hos Grundfos, er vår forpliktelse å introdusere banebrytende pumpe teknologi i markedet, øke efekten og setter nye standarder for pumpesystemer og løsninger. Dette engasjementet sikrer den beste totale effektivitet, de laveste driftsskostnader og problemfri drift for vannforsyning og avløpspumpe systemer og løsninger. Tenker meg også et bilde på bannerforsiden noe alla dette, eller har du fått noen bilde vi kan bruke?
jcr:baseVersion: e5d89295-3628-49b5-b64d-cc375f0d1739
jcr:isCheckedOut: true
hideInNav: true
cq:tags: [grundfos:page-category/news]
jcr:uuid: 1d99f33b-d3f8-4b23-917d-c1ad8aefc08c
sling:resourceType: grundfos/internet/components/generic_video_page
cq:lastModifiedBy: 55744