Det kostbare vand i fokus på international vandkonference

10/11/2000

Det kostbare vand i fokus på international vandkonference

"Partners in Water and Wastewater" er fællesnævner for en international vandkonference, som Grundfos netop har gennemført.

I konferencen, som fandt sted hos Grundfos i Bjerringbro deltog ca. 100 repræsentanter fra nogle af verdens førende vandforsynings- og spildevandsvirksomheder samt institutioner og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med vand og spildevand på globalt plan.

Konferencens formål er at styrke dialogen mellem nøglepersoner i branchen samt at udveksle erfaringer og ideer, der kan stimulere udviklingen af nye initiativer i forhold til de store udfordringer, disse sektorer står overfor.

Blandt udfordringerne er, at rent drikkevand er ved at blive en knap ressource i stadig større dele af verden, og at omkostningerne til vandforsyning og behandling af spildevand stiger. Derfor - og fordi der er en tendens til, at vandforsyning og spildevandsbehandling centraliseres i store, internationale virksomheder - gøres der for tiden store bestræbelser for at minimere omkostningerne.

Dermed fik "Cost of Ownership" - et udtryk for de samlede udgifter i hele et produkts levetid - en central placering på konferencen. Set i det perspektiv får en pumpes energiforbrug afgørende betydning, eftersom det udgør ca. 85 procent af de samlede omkostninger ved indkøb, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse af en pumpe.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati