Stakeholder-involvering

Stakeholder-involvering

Indflydelse på den globale dagsorden

Grundfos ønsker at tage ansvar som en aktiv spiller i den globale debat om bæredygtig udvikling. Det er vores ambition at udnytte vores ekspertise og autoritet til at dygtiggøre offentligheden, motivere politikere og sætte vores præg på den globale mediedagsorden. Stigende opmærksomhed på bæredygtig energi og vandeffektive løsninger vil gavne både miljøet og vores forretning og dermed skabe gensidig værdi.

Partnerskaber og netværk

En måde, hvorpå Grundfos kan øve indflydelse på den globale dagsorden, er at indgå i partnerskaber, gå sammen med andre virksomheder og organisationer om at bidrage til den globale debat om bæredygtig udvikling og finde nye måder at bekæmpe klimaændringer på. Grundfos er medlem af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), og for at styrke vores indflydelse og øge vores udbytte har vi defineret de mest relevante områder, arbejdsgrupper og initiativer inden for WBCSD. Gennem vores medlemskab af det Københavnske Klimaråd og Dansk Industri har vi også haft indflydelse på de politiske beslutninger, der gik forud for COP15 topmødet om klimaændringer, holdt i København i december 2009. Desuden er Grundfos formand for det Danske Råd for Bæredygtig Forretningsudvikling, som har stor indflydelse på den danske bæredygtighedsdagsorden. Vi tilslutter os FN’s Global Compact, og Grundfos er dermed også et medlem af Global Networks nordiske netværk.

Grundfos søger imidlertid ikke kun indflydelse på koncernplan. Gennem deltagelse i nationale og lokale fora, konferencer og offentlige programmer for at fremme miljøvenlige løsninger er mange Grundfos-selskaber involveret i den offentlige debat om bæredygtig udvikling.

Samarbejde med kunder

Vi tror på, at vores kunder ønsker mere end pumper til at opfylde deres pumpebehov. De efterspørger komplette og brugervenlige løsninger til deres problemer i forbindelse med vand; løsninger, der kan gøre deres liv mere behageligt og optimere deres processer.

Som grundlag for vores mission om at levere høj-effektive produkter og koncepter til det globale marked er det Grundfos’ politik at bruge miljøbevidsthed og energibevidsthed som afgørende parametre i vores marketingaktiviteter. Vi benytter derfor enhver lejlighed til at indgå i dialog med vores kunder og slutbrugere.

I fremtiden vil vi, på baggrund af brugerønsker og kundeværdi, fortsat udvikle vores evne til at levere innovative og funktionsdygtige produkter og forretningskoncepter.