Fokus på mennesker

Fokus på mennesker

En god arbejdsplads

Grundfos er mennesker. En innovativ og entusiastisk arbejdsstyrke er essentiel for vores nuværende og fremtidige eksistens. Derfor skal vi ansætte of fastholde de bedste og de klogeste. Vi tror på, at det gøres ved at skabe en god arbejdsplads, der tilbyder alle Grundfos-medarbejdere mulighed for faglig og personlig udvikling. Som en global virksomhed skaber vi jobmuligheder over hele verden, og vi hjælper med at højne kompetenceniveauet i de samfund, hvor vi er til stede. Det er fælles værdiskabelse.

Diversitet

Som en god arbejdsplads stræber vi efter diversitet blandt vores medarbejdere. Vores mål er at afspejle samfundet for at sikre den bedst mulige arbejdsplads og et dynamisk arbejdsmiljø. En vigtig faktor i vores fortsatte succes er sammensætningen af unge og mere erfarne medarbejdere. Derudover har vi igangsat flere initiativer, som fx at opstille mål for antal kvinder i ledelsen, herunder coaching, mentorordninger og karriereplanlægning for kvindelige lederemner. En anden måde at sikre diversitet i vores virksomhed på er at ansatte medarbejdere på særlige vilkår. Målet er, at tre procent af Grundfos’ arbejdsstyrke skal være ansat på særlige vilkår, for eksempel medarbejdere med nedsat arbejdsevne, handicappede medarbejdere og langtidsarbejdsløse med særlige problemer. Vi mener, at en forskelligartet arbejdsstyrke er vigtig for vores innovation og for, at vi kan udvikle de bedst mulige løsninger.

Talent er nøglen til udvikling

Det kræver dygtige mennesker at indfri ambitionerne i vores strategi, og ved at udvikle en talentfuld organisation er det muligt at skabe et excellent arbejdsmiljø. Talentudvikling har derfor høj prioritet i Grundfos.