Installatør

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL ANGÅENDE
GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS LENSEPUMPER
OG MULTILIFT MSS 3-FAS LØFTESTASJONER

Dette er for å informere deg om en sikkerhetsadvarsel og for å be om umiddelbar hjelp.

Grundfos har utstedt en sikkerhetsadvarsel angånde følgende produkter:

  • UNILIFT APB 3-fas pumper produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017
  • MULTILIFTMSS 3-fas løftestasjoner produsert fra uke 27, 2012 til uke 37, 2017

Basert på egne undersøkelser har vi kommet til den konklusjon at de berørte produktene under noen gitte forhold kan utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Det er bare produkter som er produsert innenfor de nevnte perioder som utgjør en risiko, siden designen i andre modeller er forskjellig. Vennligst se vedlagt instruksjon om hvordan du identifiserer berørte produkter.

Siden disse produktene har blitt solgt og montert gjennom dere i den gjeldene perioden, ber vi om hjelp til å sikre at alle berørte produkter blir identifisert, erstattet og/eller reparert så snart som mulig.

Vi i Grundfos ber deg om følgende:

  • Sjekk hvor de gjeldene produktene er installert
  • Kontakt kundene som har produktene umiddelbart. Bruk gjerne det vedlagte informasjonsskrivet for å informere om saken
  • Avtal et servicebesøk hos de kundene som har pumpene fast montert så raskt som mulig
  • Gi kundene som har montert pumpene i mobile installasjoner beskjed om å stoppe å bruke pumpene dersom pumpene er fra den gjeldene perioden
  • Ikke å installere disse produktene dersom du fortsatt har de på lager

 

Viktig:
I installasjoner der det er mulig å berøre produktene bør de ikke brukes videre uten at det er installert en jordfeilbryter i det elektriske anlegget. Unngå å bruke og slå av produktene dersom du er usikker på om jordfeilbryter er montert.

For reparasjons- og utskiftningsprosessen henviser vi til de detaljerte instruksjonene.  

Last ned instruksjoner for å identifisere berørte produkter

 

Åpne registreringsverktøyet

 

Gå til Q&A her

Prosedyre for tilbakekallelse

Din hjelp er nødvendig

For å nå ut til alle kundene som har kjøpt produktene, trenger vi din støtte.

1. Vennligst gå gjennom din kundedatabase for å finne kunder som har kjøpt disse produktene.

  1. Kontakt kundene og sjekk om de har noen av følgende produkter:

Grundfos UNILIFT med varenummer:
96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194

Grundfos MULTILIFT med varenummer:
Komplette løftestasjoner: 97901027, 97901029, 98714824 (bare i Kina), 97901061, 97901063, 98721203

Med disse motorene montert: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

3. Gå inn på registreringsverktøyet og rapporter inn resultatene til Grundfos.

For forsikringsmessige og sikkerhetsmessige grunner ber vi om at produktene som skiftes ut merkes slik at de ikke brukes på nytt og lagres inntil Grundfos gir beskjed om at de kan kasseres.

 

Korrigerende tiltak

1. Grundfos vil kalle tilbake, bytte ut eller reparere alle UNILIFT APB 3-fas pumper produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017. Dette er gratis for sluttbrukeren, og Grundfos vil dekke kostnadene i forhold til denne produktutskiftningen.
For MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjoner produsert fra uke 27, 2012 til uke 35, 2017, vil Grundfos reparere eller bytte motoren. Grundfos vil dekke kostnadene i forbindelse med denne utskiftningen.

2. Grundfos informerer relevante myndigheter, distributører, installatører og sluttbrukere om at produktene fra den angitte perioden kan utgjøre en risiko for elektrisk støt under visse omstendigheter.

3. Grundfos annonserer også sikkerhetsadvarselen på de relevante Grundfos nettstedene og andre kommunikasjonskanaler, og tilbyr ytterligere hjelp og informasjon.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, men sikkerhet, ansvar og pålitelighet har vår høyeste prioritet.

Vær oppmerksom på at på grunn av sikkerhetsrisikoen og viktigheten, forventer vi at du som vår verdsatte og pålitelige partner vil sette i verk de nødvendige tiltakene for å håndtere dette problemet uten å nøle.